QIU HUA
Room 1606, xiahe road, Fujian province, No. 925,Xiamen, Fujian, 361000, China